Contact

Eerlijke en milieubewuste inkoop

 

Overige inkoop

Met al onze leveranciers spreken we over duurzaamheidsinitiatieven. Voorwaarde voor levering is het ondertekenen van onze leverancierscode met eisen op het vlak van mensenrechten, dierenwelzijn en milieu. Sinds 2016 is duurzaamheid onderdeel van ons leveranciersbeoordelingssysteem. Ook in de bijbehorende audits is duurzaamheid (en de eisen in de leverancierscode) een onderwerp. Onze belangrijkste leveranciers controleren we om de 3 jaar. Als we onregelmatigheden signaleren, houden we dat bij in een auditrapport en spreken maatregelen af met de betreffende leverancier. Dit plan van aanpak volgen we op tot de afspraken zijn nagekomen. Vanaf 2018 beoordelen wij onze investeringsplannen ook op duurzaamheid waarbij met name aandacht is voor de milieuwinst van nieuwe maatregelen. Tenslotte kijken we hoe we inkopen met (grote) milieu- en sociale risico’s kunnen verduurzamen.

Duurzame palmolie

Sinds eind 2014 kopen we uitsluitend duurzame palmolie in (Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) mass balance gecertificeerd). Dat betekent dat de palmolieproducenten in Indonesië, Maleisië, Colombia en Costa Rica getoetst zijn op criteria als het voorkomen van ontbossing, het gebruiken van zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen en goede arbeidsomstandigheden. De palmolie verwerken we in onze fat filled poeders. Melkvet wordt vervangen door plantaardig vet, waarbij de nutritionele waarde behouden blijft. Sinds 2017 is onze productielocatie in Scharsterbrug gecertificeerd voor het gebruik van RSPO palmolie waardoor onze klanten op hun verpakking RSPO gecertificeerde palmolie kunnen vermelden.  

Verantwoorde sojalecithine

Sojalecithine, wat in een deel van onze producten verwerkt wordt, zorgt dat onze melkpoeder goed oplosbaar is in water. Sinds eind 2015 gebruiken we 100% verantwoorde sojalecithine, gecertificeerd volgens ProTerra. Dit betekent dat de sojabonen volgens duurzame criteria worden geteeld, in ons geval in Brazilië. Criteria zijn bijvoorbeeld bescherming van werknemers, kleine boeren en kwetsbare gebieden.

Duurzame verpakkingen

We zien dat de aandacht van de maatschappij, onze klanten en de overheid voor duurzamere verpakkingen groeit. Het gaat daarbij niet alleen om recycling en minder materiaalgebruik, maar ook om circulaire oplossingen en gebruik van hernieuwbare grondstoffen. Onze belangrijkste verpakkingsmaterialen zijn blik, plastic en papier en de verpakkingen hebben een belangrijke functie voor de kwaliteit en voedselveiligheid van ons product. Dat maakt het verduurzamen van onze verpakking dan ook een uitdaging. Het voornemen om in 2018 het papier in onze zakken onder de loep te nemen is helaas niet gelukt omdat de focus lag bij lopende projecten zoals verrijking van melkpoeders en het klimaatneutraal plan. In 2019 krijgt het wel de focus en gaan we diverse projecten starten met klanten en leveranciers om onze verpakkingsmaterialen te verduurzamen. Met hen willen we de doelstellingen voor de komende jaren vastleggen.

Minder CO2-uitstoot door melktransport

Onze RMO (Rijdende Melk Ontvangst)-transporteurs rijden jaarlijks zo’n 2,5 miljoen kilometer om de melk van onze melkveehouders naar onze fabrieken te brengen. We proberen dit te doen met zo min mogelijk brandstof en uitstoot van broeikasgassen. Bijvoorbeeld door de ritten slim te plannen. Wat ook helpt, is de aanschaf van zuinigere vrachtwagens door onze transporteurs. Bijna alle vrachtwagens voldoen aan de strengere emissiestandaard Euro 5 en Euro 6. In 2018 was de CO2-uitstoot van de RMO ruim 13% lager per kilogram melk in vergelijking met 2013. In 2017 was dit 11% lager.

Ons overige transport

In 2018 ging het door Vreugdenhil georganiseerde containervervoer van de fabriek in Gorinchem naar de havens van Rotterdam en Antwerpen voor 93% over water (in 2017 91%). Vanuit Scharsterbrug ging het door Vreugdenhil georganiseerde containervervoer naar de zeehavens in 2018 voor 71% over water (in 2017 76%). Het was onze ambitie om een deel van het containertransport vanuit onze locatie in Barneveld over water te gaan vervoeren in 2018. Dit is gelukt, want 192 containers zijn via Tiel over het water naar de haven vervoerd.
Daarnaast hebben we ingezet op efficiënter transport door bijvoorbeeld lactose meer in bulk te vervoeren over een kortere afstand, meer mager concentraat zelf te produceren en te verwerken en ons interne transport te optimaliseren.

Producten vanuit Gorinchem, onze grootste productielocatie, worden in principe standaard over water vervoerd (alleen bij uitzondering over weg). Daardoor is de CO2-uitstoot in 2018 14,2% lager dan in referentie jaar 2011, toen dat nog niet de standaard was.  

Het vervoer van onze producten hangt nauw samen met het productievolume, de klantvraag, de capaciteit in de Rotterdamse haven en de opslag van voorraad. Als het aantal klanten in Europa groeit dan groeit daarmee ook het aandeel wegvervoer. Als de capaciteit bij onze vervoerders en de Rotterdamse haven beperkt is tijdens piekproductie heeft dat invloed op de mogelijkheden van het vervoer over water. Dit zijn variabelen waar we niet altijd controle over hebben en die moeilijk te voorspellen zijn. Waar we wel controle over hebben is een voorspelbaar en optimaal productieproces. Daar zetten we in 2019 extra op in voor onze productielijnen in Gorinchem.

Ons doel is 20% minder CO2-uitstoot per ton product in 2022 ten opzichte van 2011. We verwachten dit doel te halen door een verdere groei van het containervervoer over water. Een ambitieuze uitdaging die alleen haalbaar is als we nog intensiever gaan samenwerken met onze transportpartners.

Terug naar het overzicht