Contact

Milieuvriendelijke fabrieken en kantoren

 

In onze meerjarenstrategie Marathon ’22 spreken we onze ambitie uit over duurzame energie: in 2029 wil Vreugdenhil klimaatneutraal produceren. Een grote uitdaging, maar door voorop te lopen, blijven we competitief en verkleinen we onze impact op het milieu. In 2017 onderzochten we welke haalbare maatregelen daarvoor nodig zijn de komende jaren. We deden desk research en spraken zo’n veertig experts van bedrijven, kennisinstellingen en NGO’s. Vervolgens lieten we de meest kansrijke maatregelen doorrekenen voor ons bedrijf. Concluderend gaan we de komende jaren fors aan de slag met energiebesparing op onze eigen locatie, in de keten en in de regio. Onderstaande infographic toont al onze maatregelen en het percentage dat elke maatregel bijdraagt aan een klimaatneutrale productie.

In 2018 schreven we per vestiging een plan van aanpak voor het realiseren van energiebesparingen. Elke locatie focust zich op een eigen top-5 van maatregelen waarbij samenwerking met externe partijen en de sector als een belangrijke succesfactor is aangemerkt. Deze plannen worden in de komende jaren uitgevoerd en voor 2019 is het doel om 5% energie per ton product te besparen ten opzichte van 2018. Daarnaast verkennen we alternatieve duurzame energiebronnen zoals het gebruik van waterstof en windenergie afkomstig van windmolenparken op de Noordzee.

 Infographic

Bekijk de PDF

“Vreugdenhil heeft de ambitieuze doelstelling om in 2029 klimaatneutraal te zijn. Energiemanagement gaat hieraan een structurele bijdrage leveren. Adviesbureau SAM helpt Vreugdenhil bij het opzetten van energiemanagement op de productielocaties. Dit doen we door de energieprestaties inzichtelijk te maken en samen met de medewerkers te kijken hoe we het beleid en de procedures kunnen verbeteren. We verwachten al in 2019 successen te boeken. Zo plaatsten we meters die ons gedetailleerd inzicht in het energieverbruik bieden, willen we enkele procesparameters wijzigen en proberen we het nulverbruik te minimaliseren. Het nulverbruik is energie die een installatie verbruikt terwijl deze niet draait. De volgende stap is ervoor te zorgen dat we het beheer van de installaties optimaliseren, zodat ook hier energievoordelen behaald kunnen worden.” Stefan Walta, adviesbureau SAM.

Stefan Walta, adviesbureau SAM

 

Daling energiegebruik

In 2018 bleef ons energiegebruik per ton product ongeveer gelijk. We gebruikten 19,5%* minder energie per ton dan in 2005. Hiermee is ons doel voor 2018 van 21,4% net niet gehaald. Dit is met name te verklaren doordat de energiebesparende maatregelen in de nieuwe fabriek in Gorinchem niet werden gerealiseerd door suboptimale condities. We zien dat er per eind 2018 grote verwachtingen zijn gerealiseerd die zich in 2019 zullen laten vertalen in betere scores. Ondanks dat de ambitie voor 2019 uitdagend is, denken we dat deze realiseerbaar is. Onze ambitie voor 2019 is 24,5% minder energiegebruik per ton ten opzichte van 2005.

Energiegebruik per ton product ten opzichte van 2005:

2015: -12,1%
2016: -16%
2017: -20,1%
2018: -19,5%

In Gorinchem gebruikten we in 2018 3% minder energie per ton product dan in 2005. Deze daling is minder dan in 2017 (8%) en dat kwam met name doordat het optimaal inregelen van onze nieuwe energiezuinigere fabriek in Gorinchem meer tijd kostte dan verwacht.

In Scharsterbrug gebruikten we in 2018 46% minder energie per ton product in vergelijking met 2005. Het jaar ervoor was dit nog 43%. Dit mooie resultaat is behaald door grotere efficiëntie en door het continu verbeteren van het productieproces en het toepassen van energiezuinigere installaties.

* Omrekenfactoren die we voor 2018 gebruikten zijn:
1 kWh elektra = 3,6 MJ en 1 m3 gas = 31,65 MJ

Watergebruik

Ons watergebruik in 2018 was 4,3 m3 per ton product en is daarmee nagenoeg gelijk gebleven (4,4  m3 in 2017). De water- en energiecijfers gelden voor de locaties Gorinchem en Scharsterbrug, samen verantwoordelijk voor 99% van ons energie- en watergebruik.

Groene stroom

In 2018 was opnieuw 100% van onze stroom groen. 26% kwam van elf windmolens van zeven van onze melkveehouders via de aankoop van hun Garanties van Oorsprong (GVO’s). Dit is gelijk aan het aandeel in 2017. Het was onze ambitie om in 2018 niet alleen wind GVO’s kopen maar ook GVO’s van zonnepanelen die het stroomgebruik van de melkveehouder overstijgen. Dat is niet doorgegaan vanwege te weinig interesse van melkveehouders. De overige groene stroom kwam in 2018 van Europese windenergie-certificaten. Een klein deel van de stroom wekken we zelf groen op. Zo produceren de zonnepanelen op ons duurzame kantoor in Nijkerk (vijf sterren BREEAM) ongeveer een kwart van het stroomgebruik van het kantoor. We zijn van plan om in de nabije toekomst meer zonnepanelen te plaatsen op onze locaties.

Duurzaam hoofdkantoor in Nijkerk

Ons kantoor behoort tot de duurzaamste kantoorgebouwen van Nederland: milieuvriendelijk en met een prettig werkklimaat. Het kantoor draagt het vijf sterren BREEAM-NL Nieuwbouw Oplevercertificaat, het hoogste duurzaamheidsniveau van dit keurmerk. Duurzame maatregelen zijn isolatie, warmte-koudeopslag, zonnepanelen, oplaadpalen voor elektrisch vervoer, gebruik van regenwater voor toiletten, ergonomische in Nederland geproduceerde kantoorinrichting en natuurlijke ventilatie. In 2018 is het energieverbruik verder geoptimaliseerd met als doelstelling in de komende jaren minimaal gas te gebruiken.