Contact

Schoon drinkwater

 

Voor de productie van onze melkpoeders halen wij water uit melk. Vervolgens voegen consumenten weer water toe aan onze producten. Schoon drinkwater is echter niet vanzelfsprekend in Afrika, waar veel van onze consumenten wonen. Daarom financieren we drinkwaterprojecten in Afrika, onder het motto ‘een liter voor een liter’. Onze partner Made Blue zorgt ervoor dat de afgesproken liters die Vreugdenhil verdampt, volledig en meetbaar worden gespiegeld met het beschikbaar maken van dezelfde hoeveelheid liters drinkwater in ontwikkelingslanden.

Waterput in Ethiopië

In Ethiopië financieren we sinds 2015 een waterput in het dorp Guramba Bata. De put is circa 130 meter diep, en biedt zo’n 4.000 inwoners minimaal 20 jaar structureel toegang tot schoon drinkwater. De komende 20 jaar (dat is de technische levensduur van infrastructuur) leveren we minimaal 525 miljoen liter schoon drinkwater. Het water wordt naar vier tappunten geleid, waaronder een school en een gezondheidscentrum. Een groep mensen is getraind in het onderhouden van de drinkwaterinfrastructuur. Ook zijn coaches opgeleid die gedragsverandering in hygiëne stimuleren. We werken aan de ontwikkeling van een nieuw project in Afrika waardoor we onze liters kunnen blijven spiegelen

Andere projecten in ontwikkelingslanden

Naast onze drinkwaterprojecten sponsoren we ook andere projecten, waaronder in Congo, Colombia en Liberia.  

In Congo steunen we een project dat kwetsbare vrouwen terug in hun kracht zet. Bijvoorbeeld door sociaaleconomische omstandigheden te verbeteren, seksuele uitbuiting en mensenrechtenschending tegen te gaan. Daarnaast probeert het project de deelname van vrouwen binnen lokale overheidsstructuren aan te kaarten en dit waar mogelijk te realiseren.

We sponsoren in Colombia een project dat basis- en voortgezet onderwijs en gezinscoaching biedt aan kwetsbare gezinnen. Dit project beoogt de vicieuze cirkel van armoede en geweld te doorbreken.

Kinderen in Liberia met een voedzame maaltijd de schooldag laten starten. Dat is het doel van het ‘Milky Gari’ project dat we in 2018 zijn gestart, samen met onze klant Hoogwegt. Want veel kinderen in Liberia zijn ondervoed en gaan niet naar school. De lokale hulporganisatie Stichting ZOA biedt de schoolgaande kinderen een voedzame pap op basis van melkpoeder, cassave en sojabloem (‘Milky Gari’). Dit maakt het aantrekkelijker voor ouders om de kinderen naar school te laten gaan. Lokale boeren leveren de cassaves en lokale ondernemers verwerken deze tot de pap (Gari). Hierdoor verbetert hun inkomen wat ook weer positief bijdraagt aan de mogelijkheid om schooluniformen en boeken te kopen voor schoolgaande kinderen. Deze lokale aanpak maakt Stichting ZOA uniek in de regio. Daarnaast krijgen scholen zeep aangeboden zodat kinderen hun handen kunnen wassen en de hygiëne verbetert.