Contact

Vreugdenhil opereert vanuit het hart van de samenleving en heeft het doel binnen de hele keten op economisch, sociaalmaatschappelijk en ecologisch vlak waarde toe te voegen. Vanuit deze visie is onze vijfjaarstrategie Marathon ’22 opgesteld. Jaar 2018 markeerde het tweede jaar van deze strategie die zich richt op drie prioriteiten: Profitable Value Chain, Great Place to Work en Climate Neutral.

Profitable value chain

Vreugdenhil groeit. In 2018 hebben we de productie van ingrediënten voor kindervoeding verder uitgebreid. We optimaliseerden de twee productielijnen in Gorinchem: één voor de ingrediënten voor kindervoeding en één voor de snelle en flexibele levering van melkpoeders. Hierdoor verbeterden we de kwaliteit van levering en is ons bedrijf wendbaarder geworden. Met de diverse programma’s op het gebied van de productie van kwalitatief goede, duurzame melk hebben we samen met onze melkveehouders goede resultaten weten te realiseren. Zo scoorden onze melkveehouders op onze belangrijkste kwaliteitspunten hoger dan het Nederlands gemiddelde. We zijn trots te kunnen melden dat we volgend jaar starten met het verrijken van onze melkpoeders voor de Afrikaanse markt, met het doel de gezondheidsbijdrage ervan te vergroten. Wereldwijd kennen immers nog altijd ruim 2 miljard mensen een tekort aan vitaminen en mineralen.

Great Place to Work

De groei van ons bedrijf is terug te zien in ons personeelsbestand; er werken meer medewerkers dan ooit. Helaas stegen ook de cijfers van ons ziekteverzuim; van 3,7% naar 4,6%. De groei is grotendeels te wijten aan niet-werkgerelateerd langdurig verzuim op de productielocaties. Uiteraard krijgt ziekteverzuim in 2019 onze aandacht, zodat we onze doelstelling van 4% kunnen behalen. Een ander aandachtspunt is het aantal ongevallen met verzuim. Aan het eind van het jaar liet de teller 16 ongevallen (met verzuim) zien. Dat zijn er 16 te veel. In 2019 gaan we zodoende de aandacht voor veiligheid intensiveren, wat onder andere zichtbaar zal worden in veiligheidscertificering van onze locaties. Ook is er ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Zo krijgen alle medewerkers begin 2019 toegang tot een uitgebreid cursus- en trainingsaanbod.  

Climate neutral

Waarde toevoegen betekent voor ons niet alleen een lekker en voedingsrijk product aanbieden, maar ook met het voortbrengingsproces een positieve impact genereren. Daarom hebben we onszelf de ambitie opgelegd om vanaf 2029 klimaatneutraal te produceren. Hiervoor zijn in 2018 negen maatregelen vertaald in een plan van aanpak. De lokale teams zijn begonnen met de uitvoering van deze plannen met als doelstelling om in 2019 het energieverbruik met 5% per ton product te verminderen ten opzichte van 2018. Daarnaast inventariseerden we de mogelijkheden voor het opwekken van zon- en windenergie.

Wij willen alle betrokkenen in onze keten, van melkveehouders en leveranciers tot klanten, bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen. Ook onze medewerkers verdienen een dankwoord voor hun harde werk en tomeloze inzet.
We wensen u veel plezier met het lezen van dit jaarverslag in cijfers en beeld.

Jan Vreugdenhil, Chairman
Albert de Groot, CEO

Albert de Groot en Jan Vreugdenhil

Terug naar het overzicht