Contact

Kwaliteit en service

Melkveehouders

Ruim achthonderdvijftig melkveehouders leveren hun melk aan Vreugdenhil Dairy Foods. Hier vindt u informatie van Vreugdenhil voor u als melkveehouder.

Uw melk leveren aan Vreugdenhil? Neem contact op!

Heeft uw als Nederlandse of Belgische melkveehouder interesse om melk te gaan leveren aan Vreugdenhil Dairy Foods? Bent u benieuwd naar ons bedrijf, onze leveringsvoorwaarden en de prijs die we voor uw melk betalen? Neem dan contact op met team Milk Supply via 033-3035001. We komen graag daarna op uw bedrijf langs om vrijblijvend nader kennis te maken.

Lees het persbericht

Vreugdenhil Dairy Foods keurt stikstofplannen kabinet af

De nieuwste plannen van het kabinet om stikstof te reduceren, ondermijnen de toekomst van een vitale bedrijfstak met een grote economische, maatschappelijke en sociale spilfunctie in het landelijk gebied. De aangekondigde plannen zijn ongehoord, onrealistisch en onwenselijk en Vreugdenhil Dairy Foods keurt ze af. 

De Nederlandse zuivelketen is voortdurend in ontwikkeling om een belangrijke bijdrage te leveren aan de nationale én mondiale voedselvoorziening. Daarbij heeft de melkveehouderij een essentiële rol in de aankleding en onderhoud van het Nederlands cultuurlandschap. De afgelopen jaren nam de sector zijn verantwoordelijkheid op het gebied van innovatie en verduurzaming van de sector. Deze ontwikkeling moet een grote rol krijgen en erkend worden in de stikstofdiscussie. Dit houdt in dat in alle ontwikkelrichtingen het toepassen van technologie in stalconcepten, voer- en managementmaatregelen stevige aandacht moet krijgen. 

Nederland is nu al één van de meest duurzame en innovatieve zuivelsectoren in de wereld. Vreugdenhil doet daarom een dringend beroep op de provinciale besturen om samen met de boeren en de sector aan de slag te gaan om hen de ruimte te geven dit blijvend waar te maken.

Onze melkprijs

Vreugdenhil Dairy Foods werkt samen met ruim achthonderd melkveehouders. Dankzij onze melkveehouders produceren we 365 dagen per jaar melkpoeder. Iedere maand stellen wij de melkprijs vast. Deze is gebaseerd op de vet- en eiwitprijzen. Daarbovenop komen diverse toeslagen, zoals de hoeveelheidstoeslag, kwaliteitspremie (maximaal € 1,50/100 kg melk), weidetoeslag (maximaal € 1,50/100 kg melk) en duurzaamheidspremie (maximaal €0,60/100 kg ). Daarnaast betaalt Vreugdenhil in de periode september tot en met januari een wintermelktoeslag van € 3,90/100 kg melk.

Duurzaamheid in de Nederlandse zuivel

De Nederlandse zuivelketen loopt voorop in duurzaamheid. In Nederland werken melkveehouders en zuivelondernemingen samen aan een toekomstbestendige zuivelsector in het programma Duurzame Zuivelketen. Vreugdenhil draagt daar verder aan bij met een uitgebreid duurzaamheidsprogramma voor de melkveehouders.

Lees meer over de Duurzame Zuivelketen
Inloggen Z-net

Op Z-net vindt u de rapportage van uw melkkwaliteit en daarnaast informatie van Vreugdenhil voor u. U kunt hier alleen inloggen als u leverancier bent van Vreugdenhil Dairy Foods. 

Inloggen
Inloggen KoeKompas

Op het KoeKompas kunt u met uw dierenarts kijken naar voeding en water, diergezondheid, huisvesting, werkroutines en een risicoanalyse doen.

Inloggen
Samenwerking

Vreugdenhil Dairy Foods is aangesloten bij de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO), mede oprichter van de Duurzame Zuivelketen. Hierin zetten zuivelondernemingen zich samen met u als melkveehouder in voor een toekomstbestendige zuivelketen.

Meer over de NZO
Magazine voor melkveehouders

Voor onze veehouders geeft Vreugdenhil Dairy Foods ieder kwartaal een magazine uit.  Hierin vindt u naast diverse rubrieken met achtergrondinformatie ook nieuws uit de zuivelbranche. Ontvangt u het magazine nog niet? Meld u dan aan!

Aanmelden magazine

Bekijk de laatste artikelen uit het magazine voor melkveehouders: 

Kwaliteit en duurzaamheid

Het is belangrijk dat wij kwalitatief goede en veilige melkpoeder maken. Bovendien willen wij, zoveel we kunnen, zorgdragen voor de maatschappij en het milieu. Daarom stellen we eisen aan de manier waarop u als melkveehouder uw bedrijf runt. 

Meer over duurzaamheid